HAKKIMIZDA

TARHAN  faaliyet gösterdiği alanlarda ilkleri gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. Bu sebepten girişilen işlerde farklılık yaratmayı şirket misyonu olarak benimseyerek 1970’ten buyana aktif olarak ticaret hayatını sürdürmeye devam etmektedir. Kısa sürede gerçekleşen bu hızlı büyüme, zamanla istikrara dönüşmüş ve TARHAN, yer aldığı her sektörde saygın ve güvenilir bir itibar bırakarak bu günlere gelmeyi başarmıştır.

Kuruluşu ile birlikte birçok ilde şube açıp, temsilcilikler vermeye başlamıştır. Kültür turizminin yanı sıra ; sağlık, kongre ve fuar, spor, eğlence turizmi ile de aktif rol almıştır. İlkleri yaşamayı tercih eden şirketimiz; Türkiye’nin Antalya bölgesine turistik amaçla İran ülkesinden turist getiren kuruluş olmuştur. Günümüzde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden şirketimiz yurt dışında TARHAN GASHT ve TARHAN PARVAZ olarak şubeler açmış ve bünyesine turizm tesislerini de katarak varlığını büyütmek yolunda ilerlemeye devam etmiştir.

ABOUT US

TARHAN has adopted the principle of realizing the firsts in the fields in which it operates. It has been continuing its business life actively since 1970 by adopting creation as a company mission in the businesses undertaken for this purpose. This rapid growth, which took place in a short time, has turned into permanent stability and TARHAN has succeeded in gaining the respectable and reliable reputation it has received.

With its establishment, it opened branches in many provinces and started to give representations. In addition to cultural tourism; has also taken an active role in health, congress and fair, sports and entertainment tourism. Our company, which prefers to experience firsts; It has been an organization that brings tourists from Iran to the Antalya region of Turkey for touristic purposes. Our company, which continues its activities today, opened branches abroad as TARHAN GASHT and TARHAN PARVAZ, and continued to progress towards expanding its presence by adding tourism facilities to its structure.